Kaйт борд – Кайт сърф

Кайт сърфинг или кайт бординг е воден спорт, при който се използва силата на вятъра за да се тегли човек през водата върху малък сърф борд или кайт борд(подобен на уейкборд). Термините кайтбординг и кайтсърфинг са взаимно заменими. Има няколко различни стила кайтбординг, включващи фрийстайл (най-разпространен, където се използват стандартно крило и дъска) или уейк-стил(където се използва дъска с автомати) и уейв-райдинг(каране по вълни) ,който е концентриран върху големи вълни и използва специална дъска.

Кайт сърф и кайт борд,кайтсърф, кайтборд

Кайтсърфърът или кайтбордърът използва дъска с или без автомати, комбинирано с силата на голямо управляемо хвърчило за да се тегли през водата. През 2006 броя на хората практикуващи кайт сърф се оценява на около 150 000 до 210 000 в целия свят с 115 000 надуваеми крила продадени същата година.

Спортът постоянно става по-безопасен заради новостите е дизайна на хвърчилата, системите за безопасно откачане и инструкциите, въпреки това всяка година има многобройни фатални инциденти и наранявания поради влачене по земята или водата, удари в препятствия и заплитане в линиите.

Основи на кайт сърфа

Кайтсърфът може да представлява опасност за сърфисти, хора на плажа, наблюдатели и хора във водата. Много проблеми и опасности, които се срещат при ученето може да бъдат избегнати с взимането на професионални уроци в кайт училища. Училищата по кайт борд осигуряват курсове и уроци за да придобиете умения за вдигане, летене и приземяване на крилото, използването на бара, линиите и екипировката за безопасност.

Сила на вятъра и размери на кайтове.

Кайт сърфистите сменят размера на крилото и дължината на линиите в зависимост от силата на вятъра – за по-силни ветрове се изискват по-малки крила за да може да се овладее силата на вятъра. Сърфистите определят силата на вятъра използвайки анемометър или по-често визуални ориентири показани в скалата на Beaufort.

Всичко модерни хвърчила за кайт сърфинг имат „депаур“ опция за намаляване на силата в крилото. Чрез използване на тази опция ъгълът на атакуване на вятърът се намалява, кайтът хваща по малко вятър и силата на теглене е по-малка.

Силата на вятърът, опита на кайтъра и теглото му, размера на дъската, дизайна на крилото и стилът на каране са взаимно свързани и оказват влияние върху избора на кайт.

Опитен карач обикновено носи комплект от няколко хвърчила подходящи за различна сила на вятъра. Типичен комплект би включил крила : 9 кв, 13кв и 18 кв C-кайтовете . Точните размери варират според теглото на кайтъра и желания диапазон на вятъра.

Боу кайтовете имат по голям обхват от C-кайтовете така, че два размера (например 7 кв и 12 кв) могат да направят подходяш комплект.

Посока на вятъра

Вятър към брега или успореден на брега е най-подходящ за кайт сърф. Вятър от сушата към водата е допустим да се кара в езеро, или при наличие на спасителна лодка, но по-принцип са по-поривисти.

Кайтсърфинг - кайтбординг локации и места

Локации за кайт сърф

Всяко място с постоянен вятър успореден на брега, големи пространства вода и място за вдигане на крилото са подходящи за кайт борд. Най-често се кара по брегоре на морета и океани, но може да се практикива на големи езера и поняга на реки. Тъй като кайт сърфа разчита на хубави постоянни ветрове, някои локации стават популярни и търсени от кайт сърфистите.

Опасности и безопасност

Кайтовете са опасни. Заради огромната сила която може да се генерира при внезапен порив, хора може да бъдат вдигнати, отнесени и ударени във водата, сгради, терен или електрически кабели.

Повечето инциденти са в резултат от безконтролно теглене и удар в твърди предмети включително и в пясъка. Възможно е да се нараниш сериозно дори само от удър във водата с голяма скорост или от голяма височина. В много от случите липсва внимание и разбиране на атмосферните условия. Липсата на достатъчно място надолу по вятъра между кайтъра и твърди обекти допринася за опасни ситуации. Самостоятелното каране е много опасно, затова кайтърите винаги трябва да карат по двама и да се следят.

• февруари 2010

Кайт сърфинг или кайт бординг е воден спорт, при който се използва силата на вятъра за да се тегли човек през водата върху малък сърф борд или кайт борд(подобен на уейкборд). Термините кайтбординг и кайтсърфинг са взаимно заменими. Има няколко различни стила кайтбординг, включващи фрийстайл (най-разпространен, където се използват стандартно крило и дъска) или уейк-стил(където [&hellip