!!!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

!!!Внимание!!!
Пускането на кайт и дори на обикновено хвърчило крие опасности . За намаляване на възможността за сериозни наранявания всеки трябва да е наясно с основните кайт правила за безопасност. Информацията в този сайт не трябва да се третира като наръчник за каквото и да било. Собственика на сайта и авторите на статиите не носят никаква отговорност за наранявания настъпили при опит да се повтори нещо описано на сайта. Не се препоръчва да се опитвате сами да се научите да пускате кайтове по големи от 3 кв.м. . Дори малките кайтове и хвърчила може да са опасни при определени атмосферни условия и не запознатост с правилата за безопасност. Винаги карайте с каска и протектори.